Viešųjų pirkimų teisė

Kontora yra patyrusi sprendžiant viešųjų pirkimų klausimus, susijusius su nacionaline ir Europos Sąjungos teise, aktualius visiems viešųjų pirkimų dalyviams.

- Konsultuojame klausimais, susijusiais su viešųjų pirkimų vykdymu.

- Atstovaujame klientams ginčuose dėl perkančiųjų organizacijų priimtų sprendimų.

- Rengiame pirkimo dokumentus.
 

- Teikiame pagalbą viešųjų pirkimų procedūrų metu.

- Atstovaujame ginčijant viešųjų pirkimų dokumentus ir perkančiųjų organizacijų sprendimus.

- Atstovaujame teismuose.