Verslo teisė

Teikiame kompleksines verslo teisės paslaugas juridiniams asmenims ir fiziniams, vykdantiems individualią veiklą, asmenims.

- Pagal Jūsų veiklos sferą, planuojamos veiklos pobūdį steigiame reikiamos formos juridinius asmenis ar registruojame individualią veiklą.

- Tvarkome įmonės teisiniam funkcionavimui reikiamus vidaus dokumentus, tvarkas, taisykles.

- Atstovaujame ir konsultuojame turto įsigijimo, perleidimo, gamybos ir paslaugų teisėtumo klausimais.

- Atsižvelgiant į įmonės veiklą, rengiame įvairias sutartis (pirkimo – pardavimo, mainų, nuomos, panaudos, reikalavimo perleidimo ir kitas), atstovaujame derybose jas derinant su verslo partneriais, teikiame teisines išvadas dėl kitos šalies pateiktų sutarčių projektų.

- Vykdome juridinių asmenų teisinį auditą.

- Atliekame verslo partnerių patikimumo analizę, konsultuojame dėl sudaromų sandorių teisėtumo ir rezultatyvumo.

- Konsultuojame darbo teisės klausimais ir atstovaujame ginčuose su darbuotojais teismuose ir kitose valstybinėse institucijose.