Įmonių teisė

Įmonių teisės srityje mūsų kontora teikia teisines konsultacijas visų teisinių formų įmonių steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo klausimais.

- Rengiame įmonių veiklos dokumentus, įmonių valdymo organų darbo reglamentus, įstatus ir jų pakeitimus, įmonių dalyvių susirinkimo protokolus, įstatinio kapitalo formavimo, didinimo, mažinimo dokumentus, akcininkų sutartis bei kitus dokumentus.

- Konsultuojame įmonių valdymo, valdymo organų atsakomybės klausimais.

- Atstovaujame akcininkų interesus visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, taip pat santykiuose su kitais akcininkais ar pačia įmone. Konsultuojame akcijų įsigijimo bei perleidimo klausimais.

- Kontoros teisininkai atstovauja klientus įmonių teisės klausimais santykiuose su valstybės ar savivaldos institucijomis, taip pat atstovaujame klientus derybose ar teisminiuose ginčuose.

- Atstovaujame įmonių dalyvius ir kreditorius įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procese, taip pat bankrutuojančias/bankrutavusias/likviduojamas įmones santykiuose su kreditoriais/skolininkais, bankroto administratoriais.