Mokymai ir seminarai

Advokatų kontoros teisininkai orientuoti ne tik į kliento problemų išsprendimą, bet ir siekia apsaugoti klientą nuo teisinių nemalonumų ateityje. Kaip priemonę šiam tikslui pasiekti siūlome mokymus ir seminarus, skirtus įvairaus lygio kliento personalui.

- Šiuo metu esame pasirengę skaityti pranešimus pacientų teisių, gydytojų profesinių klaidų ir neturtinės žalos atlyginimo, sutarčių tarp teritorinių ligonių kasų ir gydymo įstaigų sudarymo ir kitomis medicinos teisės temomis.
- Konkrečios mokymų ir seminarų temos yra nustatomos pagal kliento pageidavimą, veiklos specifiką, personalą, specialius kliento lūkesčius.
- Mokymų ir seminarų medžiaga yra nuolat pildoma atsižvelgiant į visuomenės aktualijas, teisės aktų pakeitimus.
- Išklausiusiems mokymus ar seminarą suteikiami tą patvirtinantys pažymėjimai.