Mokesčių teisė

Kontoroje dirbantys patyrę advokatai teikia pagalbą visais mokesčių teisės klausimais, apimančiais apmokestinimą ne tik vietiniu bei Europos Sąjungos mastu, bet ir tarptautiniu lygmeniu.

- Konsultuojame klientus pelno mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio, PVM, socialinio draudimo įmokų ir kitų mokesčių bei įmokų klausimais.

- Konsultuojame mokesčių ir muitų teisės klausimais.

- Konsultuojame mokesčių optimizavimo klausimais.

- Rengiame paklausimus mokesčių administratoriui.

- Atstovaujame Klientams mokestinių tyrimų ir mokestinių patikrinimų metu.

- Atstovaujame visose mokestinio ginčo stadijose.