Ginčų sprendimas ir arbitražas

Mūsų kontoros teisininkai yra sukaupę didelę patirtį teisinių ginčų sprendimo srityje, kurią įgijo atstovaudami klientams sudėtingose civilinėse, administracinėse, baudžiamosiose bylose.

- Rengiame taikos sutartis, skundus, ieškinius, atsikirtimus ir paaiškinimus, kitus teismo procese reikalingus dokumentus.

- Tarpininkaujame ginčų sprendimo derybose.

- Mūsų teisininkai konsultuoja ir atstovauja arbitraže, kai fiziniai ar juridiniai asmenys, remdamiesi savo susitarimu tarpusavio ginčui spręsti, kreipiasi ar įsipareigoja kreiptis ne į valstybės teismą, o į jų susitarimu pasirinktą arba įstatymo nustatyta tvarka paskirtą trečiąjį asmenį ar asmenis.

- Patariame dėl arbitražinės išlygos įtraukimo sudarant konkrečius sandorius ir kitais su arbitražu susijusiais klausimais, konsultuojame ir tarpininkaujame sprendžiant įvairius ginčus, organizuojame sutaikinimo procedūras.