Darbo teisė

Advokatų kontoros teisininkai sėkmingai konsultuoja darbdavius bei darbuotojus visais darbo teisės klausimais, tokiais kaip - darbo sutarčių sudarymas, vykdymas ir nutraukimas, taip pat ikiteisminių bei teisminių ginčų tarp darbdavių ir darbuotojų nagrinėjimo klausimai.

- Rengiame darbo sutarčių projektus.

- Konsultuojame darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo ir nutraukimo klausimais.

- Konfidencialumo susitarimai.

- Rengiame kolektyvines sutartis.

- Konsultuojame darbdavius dėl santykių su profesinėmis sąjungomis ir darbo tarybomis.

- Atstovaujame sprendžiant individualius ir kolektyvinius darbo ginčus.

Svarbiausi darbai darbo teisės srityje

2014 m. Advokatas sėkmingai atstovavo polikliniką darbo byloje. Teismas konstatavo, kad poliklinikos veiksmai atleidžiant gydytoją odontologą iš darbo dėl šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo (DK 235 str.) buvo teisėti. Teisėjų kolegija pritarė poliklinikos atsiliepimo į apeliacinį skunda, argumentacijai, kad ieškovės atlikti veiksmai suponuoja galimybę žalai kilti ateityje, nes pirminis informacijos šaltinis, kuriuo remiasi gydytojas prieš teikdamas pacientui asmens sveikatos priežiūros paslaugas yra paciento ambulatorinė kortelė. Taigi, medicininiuose dokumentuose klaidingai aprašyta paciento būklė gali lemti netinkamos gydymo taktikos parinkimą, medicininių metodų taikymą ar vaistų skyrimą pacientui, o netinkamas gydymas paciento sveikatai gali padaryti ir realios žalos ateityje.