Bankroto ir restruktūrizavimo teisė

Advokatų kontora sėkmingai konsultuoja fizinius asmenis, įmones, jų valdymo organus, akcininkus, skolininkus, kreditorius ir kitus suinteresuotus asmenis visais restruktūrizavimo bei įmonių bankroto klausimais, atstovauja jiems kreditorių susirinkimuose, turto pardavimo, sandorių patikrinimo, vykdymo, likvidavimo ir kituose procesuose.

- Konsultuojame įmonių bankroto procedūros ar restruktūrizavimo pradėjimo, vykdymo ir stebėjimo klausimais, tai pat rengiame su tuo susijusius dokumentus.

- Rengiame dokumentus teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

- Atstovaujame įmonėms jų kreditorių keliamose bankroto bylose, siekdami, kad bankroto byla įmonei nebūtų iškelta.

- Bankroto ir restruktūrizavimo procedūros metu atstovaujame kreditoriams, akcininkams ar kitiems suinteresuotiems asmenims.

- Atstovaujame bankrutuojančioms įmonėms, taip pat kreditoriams teisme ginčijant sudarytus sandorius.